calllo
Александър Димов, 10 Май, 1969, Мъж,
Пълно описание